2006

Από τη σύστασή της, το 2006, παρέχει καινοτόμα συστήματα και λύσεις στους τομείς του εργαστηριακού και επιστημονικού εξοπλισμού, της επιστημονικής έρευνας και έργα μηχανικού πεδίων, με την αξιοποίηση των εταιρικών της σχέσεων και τη συνεργασία της, ενεργώντας ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος οίκων του εξωτερικού, οι οποίοι παρέχουν προϊόντα υψηλής ποιότητας και καινοτόμου τεχνολογίας.

 

ελληνική &

αναπτυσσόμενη

 

Η ECT είναι μια αμιγώς Ελληνική Εταιρεία με σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Επί του παρόντος, καλύπτει 18 θέσεις εργασίας-διοικητικού, επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού και παρέχει τις υπηρεσίες της και στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου. Τα έμπειρα στελέχη της ECT παρέχουν υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών και τεχνικής υποστήριξης.

 

επιχειρηματική

φιλοσοφία

& στρατηγική

 

Η θέσπιση και διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας στις υπηρεσίες μας αλλά και στον τρόπο λειτουργίας της ίδιας της εταιρείας μας αποτελεί θεμελιώδη πολιτική μας. Για εμάς, η ποιότητα αποτελεί βασικό στοιχεία της επιχειρηματικής μας φιλοσοφίας και στρατηγικής! Παράλληλα, η πολυετής εμπιστοσύνη των πελατών μας και η διαρκής ανάπτυξή τους, αποτελεί επιβράβευση και επιβεβαίωση σε ό,τι αφορά την απόδοσή μας.

προμηθευτές

Η ECT Environment Care Technologies ΕΠΕ είναι αποκλειστικός

αντιπρόσωπος και πολύτιμος συνεργάτης μερικών από τους

πιο αξιόπιστους κατασκευαστικούς οίκους ανά τον κόσμο,

ενώ συνεργάζεται με οίκους για την προμήθεια προτύπων

υλικών αναφοράς, αντιδραστηρίων, εξοπλισμού, αναλωσίμων

και γενικού εργαστηριακού εξοπλισμού.

Η ECT Environment Care Technologies ΕΠΕ δραστηριοποιείται στην εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη επιστημονικών οργάνων και on-line

αναλυτών, αντλιών καυσίμων και εν γένει εξοπλισμού πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Τμήμα Αντλιών

Αντλίες υγρών καυσίμων, διανομείς υγραερίου ( LPG ) και AdBlue, πλυστικά (Petrotec - Πορτογαλία). Συστήματα αέρα ( PCL - Αγγλία ), συστήματα ελέγχου εισροής  καυσίμου δεξαμενών ( BERRYS TECHNOLOGIES - Αγγλία ) και ολοκληρωμένα συστήματα εισροών - εκροών, τερματικά πληρωμών και συστήματα διαχείρισης στόλου.

Τμήμα Επιστημονικού Εξοπλισμού

Συσκευές ανάλυσης πετρελαιοειδών (XRF, ICP, Flash Point, αποστάξεις, JFTOT, viscosity, CFPP, τάση ατμών, αναλυτές θείου κ.α.), συσκευές ανάλυσης νερού (XRF, ICP),  on-line αναλυτές (distillation, CFPP, vapour pressure κ.α.), υλικά αναφοράς για έλεγχο και βαθμονόμηση αναλυτικών συσκευών καθώς και βοηθητικό εργαστηριακό εξοπλισμό (πυκνόμετρα, θερμόμετρα, κλίβανοι, water baths κ.α.)

πελάτες Στόχος της εταιρείας μας όσο και των συνεργατών μας είναι η προσφορά σωστής υποδομής και εξοπλισμού που ανταποκρίνονται πλήρως στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών μας. Δημιουργούμε συνεχώς τις βάσεις επιτυχημένων συνεργασιών, διατηρώντας πάντα υψηλά πρότυπα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε: - Motor Oil (Hellas) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. - Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. - Hellenic Fuels & Lubricants A.E.-EKO - Coral A.E. - Melco Petroleum A.E - Aegean - Cyclon - Χαλυβουργική A.E.- ΑΓΕΤ Ηρακλής - AVINOIL A.E. - NAIAS LABS - Bureau - Veritas Hellas–Inspectorate Hellas - Bureau Veritas Cyprus - NORTEST - Chemico O.E. - C Solutions - Spectrum Labs - Polyeo- LABOIL - Jordan Petroleum Refinery Company - Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Γενικό Χημείο Κράτους - Πολυτεχνείο Κρήτης - ΚΑΒΑΛΑ ΟΪΛ Α.Ε. - ΟΚΤΑ - MOL GROUP - ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ - ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΔΕΗ Α.Ε. - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Β.Τ. Κύπρου - ΥΠΕΚΑ - ΥΠΟΙΚ - Τ.Ε.Ι.- Καβάλας - Πολεμική Αεροπορία - Πολεμικό Ναυτικό - Αεροπορία Στρατού - Στρατός Ξηράς
they are all green!
Χειμάρρας 4 14452 Μεταμόρφωση τ. 210 6104310 f. 210 6104312 info@ect.com.gr www.ect.com.gr
προμηθευτές
πελάτες Στόχος της εταιρείας μας όσο και των συνεργατών μας είναι η προσφορά σωστής υποδομής και εξοπλισμού που ανταποκρίνονται πλήρως στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών μας. Δημιουργούμε συνεχώς τις βάσεις επιτυχημένων συνεργασιών, διατηρώντας πάντα υψηλά πρότυπα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε: - Motor Oil (Hellas) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. - Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. - Hellenic Fuels & Lubricants A.E.-EKO - Coral A.E. - Melco Petroleum A.E - Aegean - Cyclon - Χαλυβουργική A.E.- ΑΓΕΤ Ηρακλής - AVINOIL A.E. - NAIAS LABS - Bureau - Veritas Hellas–Inspectorate Hellas - Bureau Veritas Cyprus - NORTEST - Chemico O.E. - C Solutions - Spectrum Labs - Polyeo- LABOIL - Jordan Petroleum Refinery Company - Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Γενικό Χημείο Κράτους - Πολυτεχνείο Κρήτης - ΚΑΒΑΛΑ ΟΪΛ Α.Ε. - ΟΚΤΑ - MOL GROUP - ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ - ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΔΕΗ Α.Ε. - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Β.Τ. Κύπρου - ΥΠΕΚΑ - ΥΠΟΙΚ - Τ.Ε.Ι.- Καβάλας - Πολεμική Αεροπορία - Πολεμικό Ναυτικό - Αεροπορία Στρατού - Στρατός Ξηράς
they are all green!
Χειμάρρας 4 14452 Μεταμόρφωση τ. 210 6104310 f. 210 6104312 info@ect.com.gr www.ect.com.gr
προμηθευτές
πελάτες Στόχος της εταιρείας μας όσο και των συνεργατών μας είναι η προσφορά σωστής υποδομής και εξοπλισμού που ανταποκρίνονται πλήρως στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών μας. Δημιουργούμε συνεχώς τις βάσεις επιτυχημένων συνεργασιών, διατηρώντας πάντα υψηλά πρότυπα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε: - Motor Oil (Hellas) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. - Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. - Hellenic Fuels & Lubricants A.E.-EKO - Coral A.E. - Melco Petroleum A.E - Aegean - Cyclon - Χαλυβουργική A.E.- ΑΓΕΤ Ηρακλής - AVINOIL A.E. - NAIAS LABS - Bureau - Veritas Hellas–Inspectorate Hellas - Bureau Veritas Cyprus - NORTEST - Chemico O.E. - C Solutions - Spectrum Labs - Polyeo- LABOIL - Jordan Petroleum Refinery Company - Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Γενικό Χημείο Κράτους - Πολυτεχνείο Κρήτης - ΚΑΒΑΛΑ ΟΪΛ Α.Ε. - ΟΚΤΑ - MOL GROUP - ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ - ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΔΕΗ Α.Ε. - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Β.Τ. Κύπρου - ΥΠΕΚΑ - ΥΠΟΙΚ - Τ.Ε.Ι.- Καβάλας - Πολεμική Αεροπορία - Πολεμικό Ναυτικό - Αεροπορία Στρατού - Στρατός Ξηράς
they are all green!
Χειμάρρας 4 14452 Μεταμόρφωση τ. 210 6104310 f. 210 6104312 info@ect.com.gr www.ect.com.gr
προμηθευτές
πελάτες Στόχος της εταιρείας μας όσο και των συνεργατών μας είναι η προσφορά σωστής υποδομής και εξοπλισμού που ανταποκρίνονται πλήρως στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών μας. Δημιουργούμε συνεχώς τις βάσεις επιτυχημένων συνεργασιών, διατηρώντας πάντα υψηλά πρότυπα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε: - Motor Oil (Hellas) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. - Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. - Hellenic Fuels & Lubricants A.E.-EKO - Coral A.E. - Melco Petroleum A.E - Aegean - Cyclon - Χαλυβουργική A.E.- ΑΓΕΤ Ηρακλής - AVINOIL A.E. - NAIAS LABS - Bureau - Veritas Hellas–Inspectorate Hellas - Bureau Veritas Cyprus - NORTEST - Chemico O.E. - C Solutions - Spectrum Labs - Polyeo- LABOIL - Jordan Petroleum Refinery Company - Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Γενικό Χημείο Κράτους - Πολυτεχνείο Κρήτης - ΚΑΒΑΛΑ ΟΪΛ Α.Ε. - ΟΚΤΑ - MOL GROUP - ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ - ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΔΕΗ Α.Ε. - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Β.Τ. Κύπρου - ΥΠΕΚΑ - ΥΠΟΙΚ - Τ.Ε.Ι.- Καβάλας - Πολεμική Αεροπορία - Πολεμικό Ναυτικό - Αεροπορία Στρατού - Στρατός Ξηράς
they are all green!
Χειμάρρας 4 14452 Μεταμόρφωση τ. 210 6104310 f. 210 6104312 info@ect.com.gr www.ect.com.gr
προμηθευτές
πελάτες
Στόχος της εταιρείας μας όσο και των συνεργατών μας είναι η προσφορά σωστής υποδομής και εξοπλισμού που ανταποκρίνονται πλήρως στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών μας. Δημιουργούμε συνεχώς τις βάσεις επιτυχημένων συνεργασιών, διατηρώντας πάντα υψηλά πρότυπα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε: - Motor Oil (Hellas) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. - Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. - Hellenic Fuels & Lubricants A.E.-EKO - Coral A.E. - Melco Petroleum A.E - Aegean - Cyclon - Χαλυβουργική A.E.- ΑΓΕΤ Ηρακλής - AVINOIL A.E. - NAIAS LABS - Bureau - Veritas Hellas–Inspectorate Hellas - Bureau Veritas Cyprus - NORTEST - Chemico O.E. - C Solutions - Spectrum Labs - Polyeo- LABOIL - Jordan Petroleum Refinery Company - Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Γενικό Χημείο Κράτους - Πολυτεχνείο Κρήτης - ΚΑΒΑΛΑ ΟΪΛ Α.Ε. - ΟΚΤΑ - MOL GROUP - ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ - ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΔΕΗ Α.Ε. - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Β.Τ. Κύπρου - ΥΠΕΚΑ - ΥΠΟΙΚ - Τ.Ε.Ι.- Καβάλας - Πολεμική Αεροπορία - Πολεμικό Ναυτικό - Αεροπορία Στρατού - Στρατός Ξηράς
they are all green!
Χειμάρρας 4 14452 Μεταμόρφωση τ. 210 6104310 f. 210 6104312 info@ect.com.gr www.ect.com.gr
προμηθευτές
πελάτες Στόχος της εταιρείας μας όσο και των συνεργατών μας είναι η προσφορά σωστής υποδομής και εξοπλισμού που ανταποκρίνονται πλήρως στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών μας. Δημιουργούμε συνεχώς τις βάσεις επιτυχημένων συνεργασιών, διατηρώντας πάντα υψηλά πρότυπα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε: - Motor Oil (Hellas) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. - Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. - Hellenic Fuels & Lubricants A.E.-EKO - Coral A.E. - Melco Petroleum A.E - Aegean - Cyclon - Χαλυβουργική A.E.- ΑΓΕΤ Ηρακλής - AVINOIL A.E. - NAIAS LABS - Bureau - Veritas Hellas–Inspectorate Hellas - Bureau Veritas Cyprus - NORTEST - Chemico O.E. - C Solutions - Spectrum Labs - Polyeo- LABOIL - Jordan Petroleum Refinery Company - Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Γενικό Χημείο Κράτους - Πολυτεχνείο Κρήτης - ΚΑΒΑΛΑ ΟΪΛ Α.Ε. - ΟΚΤΑ - MOL GROUP - ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ - ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΔΕΗ Α.Ε. - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Β.Τ. Κύπρου - ΥΠΕΚΑ - ΥΠΟΙΚ - Τ.Ε.Ι.- Καβάλας - Πολεμική Αεροπορία - Πολεμικό Ναυτικό - Αεροπορία Στρατού - Στρατός Ξηράς
they are all green!
Χειμάρρας 4 14452 Μεταμόρφωση τ. 210 6104310 f. 210 6104312 info@ect.com.gr www.ect.com.gr
προμηθευτές
πελάτες Στόχος της εταιρείας μας όσο και των συνεργατών μας είναι η προσφορά σωστής υποδομής και εξοπλισμού που ανταποκρίνονται πλήρως στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών μας. Δημιουργούμε συνεχώς τις βάσεις επιτυχημένων συνεργασιών, διατηρώντας πάντα υψηλά πρότυπα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε: - Motor Oil (Hellas) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. - Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. - Hellenic Fuels & Lubricants A.E.-EKO - Coral A.E. - Melco Petroleum A.E - Aegean - Cyclon - Χαλυβουργική A.E.- ΑΓΕΤ Ηρακλής - AVINOIL A.E. - NAIAS LABS - Bureau - Veritas Hellas–Inspectorate Hellas - Bureau Veritas Cyprus - NORTEST - Chemico O.E. - C Solutions - Spectrum Labs - Polyeo- LABOIL - Jordan Petroleum Refinery Company - Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Γενικό Χημείο Κράτους - Πολυτεχνείο Κρήτης - ΚΑΒΑΛΑ ΟΪΛ Α.Ε. - ΟΚΤΑ - MOL GROUP - ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ - ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΔΕΗ Α.Ε. - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Β.Τ. Κύπρου - ΥΠΕΚΑ - ΥΠΟΙΚ - Τ.Ε.Ι.- Καβάλας - Πολεμική Αεροπορία - Πολεμικό Ναυτικό - Αεροπορία Στρατού - Στρατός Ξηράς
they are all green!
Χειμάρρας 4 14452 Μεταμόρφωση τ. 210 6104310 f. 210 6104312 info@ect.com.gr www.ect.com.gr
προμηθευτές
πελάτες Στόχος της εταιρείας μας όσο και των συνεργατών μας είναι η προσφορά σωστής υποδομής και εξοπλισμού που ανταποκρίνονται πλήρως στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών μας. Δημιουργούμε συνεχώς τις βάσεις επιτυχημένων συνεργασιών, διατηρώντας πάντα υψηλά πρότυπα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε: - Motor Oil (Hellas) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. - Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. - Hellenic Fuels & Lubricants A.E.-EKO - Coral A.E. - Melco Petroleum A.E - Aegean - Cyclon - Χαλυβουργική A.E.- ΑΓΕΤ Ηρακλής - AVINOIL A.E. - NAIAS LABS - Bureau - Veritas Hellas–Inspectorate Hellas - Bureau Veritas Cyprus - NORTEST - Chemico O.E. - C Solutions - Spectrum Labs - Polyeo- LABOIL - Jordan Petroleum Refinery Company - Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Γενικό Χημείο Κράτους - Πολυτεχνείο Κρήτης - ΚΑΒΑΛΑ ΟΪΛ Α.Ε. - ΟΚΤΑ - MOL GROUP - ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ - ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΔΕΗ Α.Ε. - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Β.Τ. Κύπρου - ΥΠΕΚΑ - ΥΠΟΙΚ - Τ.Ε.Ι.- Καβάλας - Πολεμική Αεροπορία - Πολεμικό Ναυτικό - Αεροπορία Στρατού - Στρατός Ξηράς
they are all green!
Χειμάρρας 4 14452 Μεταμόρφωση τ. 210 6104310 f. 210 6104312 info@ect.com.gr www.ect.com.gr
προμηθευτές
πελάτες Στόχος της εταιρείας μας όσο και των συνεργατών μας είναι η προσφορά σωστής υποδομής και εξοπλισμού που ανταποκρίνονται πλήρως στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών μας. Δημιουργούμε συνεχώς τις βάσεις επιτυχημένων συνεργασιών, διατηρώντας πάντα υψηλά πρότυπα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε: - Motor Oil (Hellas) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. - Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. - Hellenic Fuels & Lubricants A.E.-EKO - Coral A.E. - Melco Petroleum A.E - Aegean - Cyclon - Χαλυβουργική A.E.- ΑΓΕΤ Ηρακλής - AVINOIL A.E. - NAIAS LABS - Bureau - Veritas Hellas–Inspectorate Hellas - Bureau Veritas Cyprus - NORTEST - Chemico O.E. - C Solutions - Spectrum Labs - Polyeo- LABOIL - Jordan Petroleum Refinery Company - Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Γενικό Χημείο Κράτους - Πολυτεχνείο Κρήτης - ΚΑΒΑΛΑ ΟΪΛ Α.Ε. - ΟΚΤΑ - MOL GROUP - ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ - ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΔΕΗ Α.Ε. - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Β.Τ. Κύπρου - ΥΠΕΚΑ - ΥΠΟΙΚ - Τ.Ε.Ι.- Καβάλας - Πολεμική Αεροπορία - Πολεμικό Ναυτικό - Αεροπορία Στρατού - Στρατός Ξηράς
they are all green!
Χειμάρρας 4 14452 Μεταμόρφωση τ. 210 6104310 f. 210 6104312 info@ect.com.gr www.ect.com.gr
προμηθευτές
πελάτες Στόχος της εταιρείας μας όσο και των συνεργατών μας είναι η προσφορά σωστής υποδομής και εξοπλισμού που ανταποκρίνονται πλήρως στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών μας. Δημιουργούμε συνεχώς τις βάσεις επιτυχημένων συνεργασιών, διατηρώντας πάντα υψηλά πρότυπα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε: - Motor Oil (Hellas) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. - Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. - Hellenic Fuels & Lubricants A.E.-EKO - Coral A.E. - Melco Petroleum A.E - Aegean - Cyclon - Χαλυβουργική A.E.- ΑΓΕΤ Ηρακλής - AVINOIL A.E. - NAIAS LABS - Bureau - Veritas Hellas–Inspectorate Hellas - Bureau Veritas Cyprus - NORTEST - Chemico O.E. - C Solutions - Spectrum Labs - Polyeo- LABOIL - Jordan Petroleum Refinery Company - Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Γενικό Χημείο Κράτους - Πολυτεχνείο Κρήτης - ΚΑΒΑΛΑ ΟΪΛ Α.Ε. - ΟΚΤΑ - MOL GROUP - ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ - ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΔΕΗ Α.Ε. - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Β.Τ. Κύπρου - ΥΠΕΚΑ - ΥΠΟΙΚ - Τ.Ε.Ι.- Καβάλας - Πολεμική Αεροπορία - Πολεμικό Ναυτικό - Αεροπορία Στρατού - Στρατός Ξηράς
they are all green!
Χειμάρρας 4 14452 Μεταμόρφωση τ. 210 6104310 f. 210 6104312 info@ect.com.gr www.ect.com.gr