Τα νέα μας

Το JFTOT TO10 της ετ. AD SYSTEMS εντάχθηκε πλήρως στον Πίνακα 1 D3241-24!

Κατηγορία: Προϊόντα

Το TO10 περιλαμβάνεται στη λίστα του εγκεκριμένου εξοπλισμού για τη δοκιμή ASTM D3241. Τα εργαστήρια δοκιμών και τα διυλιστήρια μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν επίσημα το μοντέλο TO10 για την πιστοποίηση καυσίμων αεριωθουμένων σύμφωνα με τα DEF STAN, ASTM D1655, D7566 και άλλες προδιαγραφές.

Τα ερευνητικά κέντρα που αναπτύσσουν νέας γενιάς αειφόρων καυσίμων αεριωθουμένων (SAF) θα εκτιμήσουν την ευελιξία του TO10 που καλύπτει πολύ μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και είναι κατάλληλο για μη συμβατικά δείγματα με αυξημένο ιξώδες ή πυκνότητα.

Ο νέος εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί για να φέρει την ακρίβεια αυτής της σημαντικής μεθόδου δοκιμής στο επόμενο, μέχρι τώρα, ασύγκριτο επίπεδο. Όλες οι κρίσιμες παράμετροι δοκιμής μελετήθηκαν προσεκτικά και εφαρμόστηκαν στο TO10 λύσεις τεχνολογίας αιχμής για τη μείωση των σφαλμάτων, τη βελτίωση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας.

Εάν στη συσκευή είναι συνδεδεμένος ο αυτόματος εκτιμητής των δοκιμίων, ITR – DR10 (ASTM D3241 Παράρτημα 2), η μεταφορά της σάρωσης του δοκιμίου είναι αυτόματη και η αναφορά δοκιμής D3241 θα συμπληρωθεί με το προφίλ του πάχους απόθεσης. Το TO10 είναι κατάλληλο για κάθε τύπο εφαρμογής, από τις συνήθεις δοκιμές έως τις ερευνητικές εργασίες για βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα.

Designed by pazle.gr
Copyright © 2024. All rights reserved.
Developed & powered by istogram.com