Τα νέα μας

Το JFTOT TO10 της ετ. AD SYSTEMS εντάχθηκε πλήρως στον Πίνακα 1 D3241-24!

Κατηγορία: Προϊόντα

Το TO10 περιλαμβάνεται στη λίστα του εγκεκριμένου εξοπλισμού για τη δοκιμή ASTM D3241. Τα εργαστήρια δοκιμών και τα διυλιστήρια μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν επίσημα το μοντέλο TO10 για την πιστοποίηση καυσίμων αεριωθουμένων σύμφωνα με τα DEF STAN, ASTM D1655, D7566 και άλλες προδιαγραφές.

Η Gabner Instruments παρουσίασε τον νέο Αυτόματο Δειγματολήπτη για όλες τις σειρές VISION, Vapor pressure και FTIR

Κατηγορία: Προϊόντα

Ο AS Vision (ASV) είναι ένας καινοτόμος αυτόματος δειγματολήπτης που επιτρέπει τη γρήγορη και συνεχή δοκιμή έως και 12 δειγμάτων, με ένα μόνο πάτημα του κουμπιού έναρξης στους αναλυτές MINIVAP VP Vision. Αναπτύχθηκε για την ταχεία και αξιόπιστη ανάλυση καυσίμων.

Designed by pazle.gr
Copyright © 2024. All rights reserved.
Developed & powered by istogram.com