Η ECT είναι μια αμιγώς Ελληνική Εταιρεία που ιδρύθηκε και απέκτησε τη σημερινή της μορφή το 2006. Ανήκει στην ομάδα επιχειρήσεων με 20-50 εργαζόμενους. Διαθέτει εξειδικευμένο με μακροχρόνια εμπειρία διοικητικό, επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που παρέχει υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση πελατών και τεχνική υποστήριξη στην Ελλάδα, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

Δραστηριοποιείται στη διάθεση και τεχνική υποστήριξη επιστημονικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας. Καλύπτει τις ανάγκες χημικών και αναλυτικών εργαστηρίων, πρατηρίων υγρών καυσίμων όπως και μονάδων παραγωγής (με online αναλυτές).
Είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος οίκων του εξωτερικού, οι οποίοι παρέχουν προϊόντα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας αιχμής.

Η ECT ΕΠΕ είναι πιστοποιημένη για το Σύστημα Διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 για την Εμπορία, Εγκατάσταση & Τεχνική Υποστήριξη Επιστημονικών, Αναλυτικών, Μετρητικών & Ερευνητικών Συσκευών, ISO 45001:2018 για την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων και ISO 14001:2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση. Με αίσθημα ευθύνης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη συμμετέχουμε στην μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και του όγκου των αποβλήτων μας μέσα από την συνεργασία μας με την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.

Επιπλέον, αποτελεί μέρος της πολιτικής ποιότητας της εταιρείας το γεγονός ότι οι υπηρεσίες της πρέπει να ικανοποιούν προκαθορισμένες προδιαγραφές σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία, ρυθμίσεις, κανονισμούς, κώδικες, εγκυκλίους και οδηγίες, αλλά και σε σχέση με κοινωνικά ζητήματα, που αφορούν την υγεία και ασφάλεια, την εξοικονόμηση ενέργειας και τους φυσικούς πόρους.

 

 

Οι πιστοποιήσεις μας

Μας εμπιστεύονται

Designed by pazle.gr
Copyright © 2024. All rights reserved.
Developed & powered by istogram.com